VWO Aardrijkskundequiz: wat je moet weten (2023) (2023)

Doorgaan

Examen tips

oud examen

direct naar onze producten

ziet eruitGallobeschrijven

8onderwerp

per pagina

Aflopende volgorde

 1. Geografisch overzicht (VWO)

  18 euro

  Look

  € 18,00

 2. (Video) Zo haal jij je aardrijkskunde toets/examen! - Aardrijkskunde Kennisclips

  Aardrijkskunde Notitieboekje (VWO)

  20 euro

  Look

  20,00€

 3. Online Examentraining: VWO Examenchallenge Aardrijkskunde

  34 euro

  Look

  34,00 euro

 4. Videogeotolk (VWO)

  25 euro

  Look

  25,00€

 5. Examentraining Aardrijkskunde (VWO)

  (Video) Het eindexamen VWO Aardrijkskunde in 16 minuten VWO Domein A

  330 euro

  Look

  330,00 euro

 6. Samenvatting + ExamenChallenge Aardrijkskunde (VWO)

  50 euro

  Look

  50,00 euronormale prijs52,00€

 7. Samenvatting + Verklarende Video Geografieën (VWO)

  39,5 euro

  Look

  € 39,50normale prijs43,00€

 8. Samenvatting + Aardrijkskunde Werkboek (VWO)

  35 euro

  (Video) Examens wis- en natuurkunde | De Avondshow met Arjen Lubach (S3)

  Look

  35,00€normale prijs€ 38,00

ziet eruitGallobeschrijven

8onderwerp

per pagina

Aflopende volgorde

Wordt binnen 2 werkdagen verzonden

direct in de app af te lezen

veilige betaling

Meer dan 60.000 studenten gingen je voor

Kent u de geografie van dit land? Heb je goed begrepen hoe cultuur, milieu, landschap, natuur en transport daarin werken? Op deze pagina lees je alles over het VWO-examen Aardrijkskunde.

examen informatie

Het vwo-examen Aardrijkskunde 2023 bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:

1. De wereld: verbindingen en verschillen in de wereld

Het eerste deel gaat over globalisering en de compressie van tijd en ruimte, globale verspreidingspatronen en grootstedelijke gebieden.

Globalisering is het proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie. Op het examen moet u de kenmerken van globalisering in elke dimensie begrijpen. Je moet ook de wereldsysteemtheorie kennen. Deze theorie zou je moeten kunnen toepassen op de ontwikkeling van het verplaatsen van productie naar lagelonenlanden of grote steden. Het concept van tijd- en ruimtecompressie maakt globalisering mogelijk. Je moet het verschil kennen tussen relatieve en absolute afstanden. Bovendien moet je hiervoor technologische vooruitgang in transport en informatica kunnen toepassen. Tot slot moet je het proces van globalisering en de economische, politieke en geografische impact ervan door de eeuwen heen kunnen beschrijven.

Relatiepatronen en wereldwijde distributie onderzoekt hoe landen worden gerangschikt en vergeleken. De termen bevolkingsdichtheid en verstedelijking zijn hier van belang. Leer bovendien hoe demografische, sociale, culturele en economische factoren van invloed zijn op de sterfte- en geboortecijfers in een gebied. Welvaart binnen een regio of tussen regio's kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Product. U moet de voordelen en beperkingen van deze indicator begrijpen.

Globalisering heeft geleid tot het ontstaan ​​van wereldsteden. Deze steden spelen wereldwijd een belangrijke economische, culturele of politieke rol. De drie grootste steden ter wereld zijn New York, Londen en Tokio. Op het examen moet je de kenmerken van de metropool kunnen blootleggen. Kijk of je in deze context ook termen als metropool, stadsnetwerk en groot havengebied kunt omschrijven. Voor het examen moet u drie grootstedelijke gebieden in de Verenigde Staten kennen. Het zijn New York, Los Angeles en Washington. Zorg ervoor dat u de economische, culturele en politieke kenmerken van elke regio begrijpt.

(Video) De gouden tip voor je aardrijkskunde toets! - Aardrijkskunde Kennisclips

2. Aarde: Aarde als natuurlijk systeem, samenhang en diversiteit

In deze paragraaf worden de aarde, het landschap en de Middellandse Zee als natuurlijke systemen behandeld.

Het land heeft te maken met endogene en exogene processen. Deze processen hebben de vorming van de aarde beïnvloed. Endogene processen komen uit de aarde. Exogene processen beïnvloeden de staat van buitenaf.

Voor endogene processen is het noodzakelijk om de verschillende lagen van de aarde te begrijpen. De overlappende plaat beweegt door de lont. Leer het verschil tussen divergerende, convergerende en vervormende plaatgrenzen. Deze "platentektoniek" leidt tot de vorming van aardbevingen, vulkanen en bergen. Kijk of je weet hoe vulkanen werken, hoe aardbevingen gebeuren of welke bergen kunnen ontstaan. Voor exogene processen moet je verwering, erosie en afzetting kunnen beschrijven. Bijvoorbeeld fysieke en chemische slijtage. Of hoe materialen worden getransporteerd en afgezet tijdens erosie. Aardverschuivingen kunnen ook massatransport van materiaal veroorzaken. Zorg ervoor dat u ook meer te weten komt over de verschillende soorten aardverschuivingen.

Endogene en exogene processen creëren en breken gesteenten af. Het zou ook leuk zijn om hydrologie, de gesteentecyclus en de koolstofcyclus in deze context te plaatsen. Leer hoe water verdampt en als regen terugkeert naar de zee. en hoe dit proces slijtage en zetting beïnvloedt. Ook is het goed om de verschillende soorten gesteenten te kennen (en waar ze vandaan komen). Ten slotte moet u begrijpen hoe koolstof wordt opgeslagen en vrijgegeven. Andere factoren die de buitenkant van de aarde beïnvloeden, zijn de bollen die de aarde omringen. Denk bijvoorbeeld aan de atmosfeer, de hydrosfeer en de biosfeer. Verder moet je iets weten over de circulatie van de atmosfeer en de oceaan. Leer hoe gebieden met hoge en lage druk worden gevormd. en hoe warme en koude zeestromingen stromen. Beide hebben een grote invloed op het weer en vormen verschillende klimaatzones.

In het onderwerp Landschapsbanden leer je over zes poolgebieden en begrijp je hoe landdegradatie het landschap verandert. Zorg ervoor dat u de belangrijkste vormen van landdegradatie begrijpt. Denk bijvoorbeeld aan verzilting, overbegrazing en ontbossing. Ten slotte is het noodzakelijk om de kenmerken van het natuurlijke landschap van de Middellandse Zee te begrijpen. Je moet begrijpen hoe tektonische platen het landschap vormen. Zorg ervoor dat u ook meer te weten komt over het klimaat in het gebied en begrijp hoe dit de vegetatie en de waterhuishouding beïnvloedt.

3. Regio's: indeling en kenmerken van de regio's

Dit gedeelte gaat over de Zuid-Amerikaanse regio. Je moet de kenmerken van de regio begrijpen en kunnen vergelijken met andere regio's. Je moet ook het ontwikkelingsproces in Zuid-Amerika begrijpen.

U moet van Zuid-Amerika weten welke landen tot deze regio behoren en welke andere landen aan deze regio grenzen. In de geologie moet je begrijpen hoe tektonische platen in de regio zijn gevormd en welke natuurlijke hulpbronnen er zijn. Je moet ook rekening houden met de verschillende klimaten in het gebied. Op maatschappelijk niveau moet je weten hoe de bevolking is verdeeld en welke talen er worden gesproken. Ook zou u de landen in de regio moeten kunnen rangschikken op basis van hun welvaart. Leer ook over het belang van landbouw en toerisme in de regio. Natuurlijk moet je ook weten wat er mis is. Denk aan criminaliteit, armoede en sociale ongelijkheid.

Sommige mensen in Zuid-Amerika werken in de formele sector. Niet iedereen kan hier echter werk vinden, waardoor er ook een omvangrijke informele sector is ontstaan. U moet de impact van de informele sector op officiële welzijnsgegevens begrijpen. Ook moet je de verdeling van de beroepsbevolking per sector kunnen beschrijven en inzicht hebben in de export van de regio. Welvaart leidt tot demografische veranderingen. U dient het demografische transitiemodel en de resultaten voor uw regio te begrijpen. Ten slotte is het ook belangrijk om de politieke eigenaardigheden van Zuid-Amerika te begrijpen.

4. Leefomgeving: landelijke en regionale vraagstukken

In deze paragraaf wordt ingegaan op de Nederlandse aanpak van ruimtelijke en waterproblematiek in stedelijk gebied.

Op het examen moet u weten wat de overstromingsgevaren (van rivieren en zee) in Nederland zijn. en welke factoren de overstromingskans vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn twee belangrijke rivieren die bekend moeten zijn in het examen, namelijk de Rijn en de Maas. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze rivieren werden gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan het waterstromingssysteem en de bron van het rivierwater.

Je moet begrijpen hoe Nederland omgaat met waterbeheer en hoe het in de loop van de tijd is veranderd. Van rivierruimten tot nationale hydrologische plannen. De dijken worden onder meer gebruikt voor het beheer van de watervoorraden. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe dijken ruimte bieden terwijl ze water vasthouden. U moet ook het waterbeleid van de overheid kennen. Dat wil zeggen, behouden, opslaan en vrijgeven. Je moet ook begrijpen hoe het verbreden van de rivierbedding werkt. Ook moet u de bijzonderheden van de Nederlandse kust kennen. Zorg ervoor dat u de beleidstips voor kustbeheer begrijpt om essentiële kusten te behouden.

Voor ruimtelijke vragen moet je op je examen Randstad, Grote Havens, Noordvleugel, Zuidvleugel en Groene Hart kennen. Zorg ervoor dat u het verschil begrijpt tussen departementaal en regionaal beleid. Er zijn ook normen voor ruimtelijke ordening. Je moet ook de Nederlandse politiek in de jaren negentig en daarna begrijpen. Zorg dat je ontwikkelingen als science parks, smart cities en sustainable cities kunt toelichten.

Ook moet u weten welke woonwijken en buurten in de toets worden meegenomen. Het is belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven in een gemeenschap. Zorg dat je weet hoe gemeenten gemeenschappen leefbaar en veilig maken/houden.

VWO Aardrijkskunde examen

Aardrijkskunde is de studie van de aarde. Er zijn vier hoofdonderwerpen in het VWO-examen Aardrijkskunde 2023. Het examen bevat alleen open vragen over deze onderwerpen. Hieronder leggen we de problemen uit die u kunt tegenkomen.

Op het National Geographic-examen moet je de sociaal-geografische aspecten van de wereld begrijpen. Je moet ook kennis hebben van natuurkunde en aardrijkskunde. Je moet een relatie kunnen leggen tussen natuur en samenleving. Voor de regio Zuid-Amerika moet u er meer over weten. Het is belangrijk dat je kunt uitleggen wat uniek is in Zuid-Amerika en de relatie tussen de landen in de regio. Ten slotte moet u ruimteproblemen kunnen oplossen. Op regionaal en nationaal niveau zijn er relevante internationale kaders.

Andere vragen gaan direct over concepten. Leer het concept dus goed kennen. Misschien een klasgenoot vragen om het uit te proberen. Je moet ook de terminologie in context plaatsen. Probeer goed te letten op de relaties tussen de concepten in samenhang met een groter thema.

Hoe kunnen we je helpen bij je eindexamen?

Wij geloven dat iedereen het eindexamen kan halen.Om u te helpen bij de voorbereiding op de test, zijn hier drie bronnen:

 • Samenvatting aardrijkskundetest.Dit is een korte samenvatting van alle examenstof.
 • Examen tipsHier vind je alle belangrijke tips die je moet weten voor het VWO-examen Aardrijkskunde.
 • Oud vwo aardrijkskunde examenOefenen is immers een groot geheim tot succes.

De examenperiode is de meest stressvolle tijd op de middelbare school. Maar als je onze samenvattingen doorleest, veel oefenvragen stelt en onze examentips leest, ben je zo op weg.slagen voor het eindexamen

FAQs

Wat moet je leren voor aardrijkskunde examen 2023? ›

Het examen Aardrijkskunde VWO 2023 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:
 • Wereld: samenhangen en verschillen in de wereld. ...
 • Aarde: de aarde als natuurlijk systeem; samenhang en diversiteit. ...
 • Gebieden: afbakening en gebiedskenmerken. ...
 • Leefomgeving: nationale en regionale vraagstukken.

Hoe kun je het beste leren voor aardrijkskunde examen? ›

Het volgende stappenplan zou daarbij kunnen helpen:
 1. Lees de tekst globaal door.
 2. Scheid de hoofd- en bijzaken.
 3. Leer de begrippen.
 4. Schrijf een samenvatting.
 5. Kijk goed naar de figuren en kaarten.
 6. Zoek aanvullend beeldmateriaal.

Wat moet je weten voor aardrijkskunde examen Mavo? ›

Aardrijkskunde is de leer van de aarde. Het examen Aardrijkskunde VMBO TL/GL 2023 gaat over (1) Weer en klimaat, (2) Bevolking en ruimte, en (3) Water. Daarbij gaat het examen over Nederland, Duitsland, Spanje de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en China.

Videos

1. VWO ECONOMIE - zo ziet het examen van dinsdag 16 mei 2023 eruit [aantal vragen + punten] 🎓
(Economie Academy - duidelijke eco en beco uitleg)
2. brugklas havo-vwo de Geo LRN hoofdstuk 2
(Aardrijkskunde Videolessen Martin Bakker)
3. Examenspreekuur wiskunde A vwo met Menno en Mo
(NOS Stories)
4. Je gaat volgend jaar studeren... maar weet nog niet wat
(Raoul)
5. Examenspreekuur wiskunde vmbo met docenten Sigmund en Joerie
(NOS Stories)
6. Examenspreekuur Frans havo met Fati en Marieke
(NOS Stories)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 10/14/2023

Views: 5409

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.