Interview met CBR'er Alexander Pechtold: 'Een vaarbewijs zonder praktijktoets' (2023)

Het zeilseizoen is weer begonnen. Het CBR verzorgt niet alleen keuringen voor auto's, motoren en vrachtwagens, maar ook theorie-examens voor pleziervaartuigen, zoals vaarbewijzen klein vaartuig I en II en vaarbewijzen groot vaartuig. We spraken begin mei met algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR en stelden hem vragen over feiten en legendes over de badge.

Met ingang van 2020 wordt het examen vaarbewijs niet meer afgenomen door VAMEX, maar door het CBR. U zou per direct te maken moeten krijgen met beperkingen vanwege het coronavirus. Voor welke examens kunnen mensen bij jou terecht?

"Het CBR staat natuurlijk bekend om het halen van rijexamens. Ruim 90% van de Nederlandse bevolking heeft een rijbewijs, dus doe hier een theorie- en praktijkexamen om een ​​of meerdere vergunningen te halen. Het gaat vooral om auto's, motoren en vrachtwagens. Maar Ook taxichauffeurs EN directiechauffeurs moeten naar ons toe rijden voordat ze hun werk kunnen doen”, legt Pechtold uit. “Minder bekend zijn onze examens voor pleziervaart, binnenvaart en luchtvaart. Zo zijn we actief ter land, ter zee en in de lucht. Voor de pleziervaart geven wij Vergunningen Kleine Vaartuigen I en II en Vergunningen Grote Pleziervaartuigen II af. Vanaf 1 juli komen daar het VHF Fundamentals Certificaat, Marcom-B, Marcom-A theorie examens bij. Vanaf dat moment nemen wij deze taak over van de Landelijke Inspectie Digitale Infrastructuur (RDI).”

Alleen in het eerste jaar heb je te maken met de beperkingen van het coronavirus. Is het moeilijk om te beginnen?

Pechtold: “We waren klaar om VAMEX in gebruik te nemen. We hebben toen wat extra tijd genomen om de overgang soepel te laten verlopen. Vanaf 1 januari 2020 zijn we begonnen met het examen recreatievaart. Een maand later kwam de coronapandemie en met er kwamen verschillende maatregelen die we als samenleving snel moesten nemen. Bij twee haltes moesten we onze deuren 20 weken sluiten, waardoor honderdduizenden examens werden uitgesteld. Waaronder duizenden pleziervaartproeven. Het najaar Het was geweldig, maar al die gemiste theorie-examens waren snel weer voorbij."

Is het aantal mensen dat het examen voor het rijbewijs voor kleine vaartuigen aflegt stabiel of neemt het toe?

"Als we naar de cijfers kijken, kan ik zeggen dat vaarbewijzen voor kleine boten steeds populairder worden. We hebben de afgelopen drie jaar examens voor zeevarenden georganiseerd en elk jaar hebben we iets meer examens geregistreerd. Sinds 2015 is deze groei is doorgegaan. Er zijn dat jaar 25.000 tests afgenomen. Nu zijn dat er meer dan 40.000", aldus Pechtold. "In 2019 waren dat er meer dan 50.000. Dat jaar wilden meer mensen het VAMEX-examen doen. Waarschijnlijk door de angst voor het onbekende. De vraag is of die angst terecht is, want ook de slagingspercentages zien we de laatste jaren dalen. Dit kan natuurlijk ook zijn omdat iedereen beter voorbereid is op het examen, omdat de moeilijkheidsgraad van het examen gelijk is aan het examen dat VAMEX aflegt. U zult zien dat 60% van de kandidaten geslaagd is voor hun eerste Certificaat Examen I. Voor certificaat II is het gemiddelde niveau 72%.

Heeft u een verklaring voor de slechte prestaties van de zomer?

"De meeste kandidaten doen hun vaarexamen tussen juni en september. Juni, juli en augustus hebben de laagste slagingspercentages. We hebben niet onderzocht waarom, maar als deze kandidaten snel hun vaarbewijs willen halen, zou ik niet verbaasd zijn." ". Het mag natuurlijk wel, maar ik raad je aan om de winter te gebruiken om je voor te bereiden op het examen en het in de winter of lente te doen. Dus de meeste schepen zijn aan land, dus je hebt meer tijd om te studeren."

Casual spelers ouder dan 18 meielektronischVraag een certificaat aan. Het is nu mogelijk om het examen vervroegd af te leggen. Wat is een leeftijdsgroepenschema? Zie je dat steeds meer jongeren hun vaarbewijs willen halen?

“Er is echt geen minimumleeftijd om het examen vaarbewijs af te leggen, maar je krijgt het vaarbewijs pas als je 18 bent.elektronisch.Vanaf dat moment is het eerder behaalde vaarbewijs geldig”, legt Pechtold uit. “Vorig jaar hebben 1.100 kandidaten voor hun 18e het examen afgelegd. De meeste kandidaten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud, maar we kennen mensen van alle leeftijden. De oudste kandidaat die we vorig jaar hebben ontmoet was 88 jaar! Hij slaagde in één keer voor het examen kleine kaart 1. De jongste kandidaat? Dat is 11! Daarom zal hij jaren moeten wachten op bevestiging."

Als het om het CBR voor Vaarbewijs gaat, verspreidt het nieuws zich snel over het praktijkexamen dat eraan komt. Komt dat ook?

Pechtold is duidelijk over deze kwestie: "We kennen de geruchten, en vaak moeten we ze onderdrukken. Daar kan ik heel duidelijk over zijn: er is geen oefenexamen voor een vaarbewijs en dat zal er ook niet komen."

Bij het bespreken van vaarbewijzen met doorgewinterde watersporters wordt vaak gezegd dat er ook een praktijkexamen moet zijn. Dit kan helpen bij vaardigheden. Wat vind je hiervan

"Allereerst is het erg belangrijk om de regels van het water te kennen en te gehoorzamen. Veel watersporters halen hun vaarbewijs voordat ze met grote of snelle boten gaan varen. Dit is verantwoord gedrag en ik denk dat het gepast is voor een groot aantal mensen ". watersporters. Natuurlijk gebeuren er ook watersportongelukken. De vraag is hoe je ze kunt voorkomen, want in veel gevallen gaat het om gedrag. De organisatie achter "Varen doen je Samen!" Ook geven ze goede informatie over veilig en verantwoord varen. ".

In principe mag iedereen zonder vaarbewijs een boot van 14,99 meter de zee in varen. Een andere veelgehoorde opmerking is dat de regels wat aangescherpt kunnen worden en dat basisvaardigheden en kennis van de regels een must zijn voor iedereen die de zee op gaat. Is het mogelijk om je voor te stellen dat zoiets gebeurt?

Pechtold: "Het is goed om kritisch te kijken naar de regels die nu gelden en of die nog up-to-date zijn. Dat doen we via een klankbord met daarin verschillende trainers uit de pleziervaart. Maar dat doen we niet." t doen aan regels. We voeren onze examens af volgens de bestaande regels. Als die regels veranderen, passen we onze examens daarop aan."

We zien steeds weer nieuwe vormen van watersport en waterrecreatie. Hoe houd je je examens up-to-date?

“De kwestie is in behandeling bij meerdere collega’s bij het CBR. Voorgestelde wijzigingen worden twee keer per jaar besproken in het herbestemmingsteam. Vijf keer per jaar bespreken we de ontwikkelingen met een groep externe deskundigen. Goedgekeurde wijzigingen worden meegenomen in de nieuwe review”.

Elke geslaagde kandidaat ontvangt Vaarbewaarkaart. Op het kanaal van het sociale netwerk "Varen doen je Samen!" we zien vaak berichten van de gelukkige doden. Weet jij hoeveel browsertabbladen er zijn gedeeld?

We hebben meer dan 40.000 nautische flashcards van "Varen doen je Samen!" gepubliceerd. Bij de uitgang van het theorielokaal staan ​​de Vaarbewaarkaarthouders klaar en worden de kandidaten herinnerd. Het kan trouwens ook als spiekbriefje worden gebruikt. Daarom kregen ze het pas daarna! grapte Pechtold.

Hoe bevordert u als CBR de veiligheid op het water verder?

"We doen het vooral met de andere onderdelen van Samen Varen! Kleur toevoegen. Vaarbewaarkaart uitleggen en uitdelen aan belangstellenden is daar een integraal onderdeel van. Met Varen komen, dat doen ze samen! Een veiligheidsdag organiseren als onderdeel van de "VDJS on Tour" waar mijn collega's ook aanwezig waren. Daar konden we toeristen direct informeren over het verkrijgen van een vaarbewijs of een marifooncertificaat. We hebben veel overleg gehad met de betrokken partijen, want veiligheid is iets wat we echt nodig hebben om 'samen' aan te werken', besluit Pechtold.

Nou, veilig browsen!

© Komt eraan: Dirk Hol

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 11/29/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.