Eindexamen economie: cijfers, deadlines en mislukkingen (bijgewerkt voor 2023!) | Website AlleCijfers.nl (2023)

Kandidaten voor het economie examen
In 2022 doen 90.213 studenten het examen economie.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont het aantal mensen dat de toets economie heeft afgelegd per type middelbare school van 2000 tot en met 2022. Alleen de gegevens voor 2020 ontbreken.. 2020. Centrale eindexamens afgelast vanwege de coronapandemie.

Economie, gemiddeld aantal kandidaten per onderwijssoort:

 • Het jaargemiddelde2.827Deelnemers aan het vmbo-examen Basisopleiding Economie.
 • Het jaargemiddelde5.430Deelnemers aan het Examen Economie van de VMBO Beroepsopleiding.
 • Het jaargemiddelde36.195Leerlingen die het VMBO-examen Economie Gemengde Theorieleerroute afleggen.
 • Het jaargemiddelde33.556HAVO toets economie voor leerlingen.
 • Het jaargemiddelde20.229VWO economie examen voor scholieren.
Economie: Jaarlijkse Gemiddelde Cijfers
2022 Economics Exam gemiddelde score van 5,87.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde scores in Economie per toetsjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economie, gemiddeld aantal examenjaren naar onderwijssoort:

 • Het langjarig gemiddelde cijfer van de toets economie van de leerlingen van de vmbo-basisberoepsopleiding is6,29.
 • Het langjarig gemiddelde cijfer van Leerweggerichte vmbo-kaderberoepsleerlingen op het examen economie is6,11.
 • Het langjarig gemiddelde cijfer voor leerlingen van de VMBO Gemengde & Theoretische Leerweg op het examen Economie is6,11.
 • De langjarige gemiddelde score op de HAVO-studententoets Economie is6,24.
 • De langjarige gemiddelde score op het examen Economie voor vwo-leerlingen is6,32.

aankondigen:

Geen boekjaar
De gemiddelde periode van N voor de economie in 2022 is 1,63.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

De bovenstaande grafiek toont de N termen die elk jaar door de economie worden gebruikt. Voor de periode 2000 tot 2022 worden N voorwaarden voorgesteld.

Economie, gemiddelde cijfers van N semesters (per vak) voor de examenperiode 2000-2022:

 • Gemiddelde van N semesters op het VMBO Basisexamen Economie1,09.
 • Gemiddelde van N termen op VMBO Kader Economie examen1,28.
 • Gemiddelde van N items in het vmbo hybride en theoretisch economisch examen0,96.
 • Gemiddelde van N termen op de HAVO toets economie1,34.
 • Gemiddelde van N termen voor het VWO-examen Economie1,18.
Economie: Percentage storingen per jaar
Het percentage economisch falen in 2022 is 36%.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde scores in Economie per toetsjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economie, gemiddeld aantal examenjaren naar onderwijssoort:

 • Gemiddeld Slaagpercentage voor het vmbo-examen Basiseconomie21%.
 • VMBO Kader Economie Examen Slagingspercentage Is Gemiddeld28%.
 • Het slagingspercentage voor de vmbo-examens Hybride en Theoretische Economie is gemiddeld25%.
 • Het slagingspercentage van het HAVO-examen Economie is gemiddeld23%.
 • Het slagingspercentage voor het VWO-examen Economie is gemiddeld24%.
(Video) 2023 A-Level Economics Exam Revision | Government Failure
Het aantal sollicitanten voor de economische loopbaan is 12
In 2009 deden in totaal 13.618 studenten het examen Economie 12.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont het aantal ECON 12-aanvragers per middelbare schooltype tussen 2001 en 2009. Alleen gegevens over 2020 ontbreken. 2020. Centrale eindexamens afgelast vanwege coronapandemie.

Economy 12, gemiddeld aantal kandidaten per type opleiding:

 • Het jaargemiddelde18.987Examen Economie HAVO 12.
 • Het jaargemiddelde12.169Examen Economie VWO 12.
Economie 12: Gemiddelde cijfers per jaar
In 2009 was de gemiddelde score op het examen Economie 12 6,50.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde ECON 12-scores per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economy 12, gemiddeld aantal examenjaren per onderwijssoort:

 • Het meerjarig gemiddelde op de toets economie van 12 havo-leerlingen was5,99.
 • De 12 vwo-leerlingen scoorden gemiddeld op het meerjarige economie-examen van6,20.

aankondigen:

N termijn economie 12 jaar
De gemiddelde N-term voor economie 12 in 2009 was 2,00.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

(Video) 2023 A-Level Economics Exam Revision | Economic Efficiency and Welfare

In bovenstaande grafiek is te zien welke term N voor elk jaar van Economie 12 wordt gebruikt. N artikelen uit de periode 2001 tot en met 2009 worden getoond.

Volgens het programma, Economie 12, gemiddelde cijfers van N semesters tijdens de examenperiode van 2001 tot 2009:

 • De N-term van het havo-examen Economie 12 is gemiddeld1,20.
 • Gemiddelde van N termen voor het examen VWO Economie 121,35.
Economie 12: Percentage storingen per jaar
Farm 12 had in 2009 een uitvalpercentage van 19%.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde ECON 12-scores per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economy 12, gemiddeld aantal examenjaren per onderwijssoort:

 • Het slagingspercentage van het examen HAVO Economie 12 is gemiddeld32%.
 • Het slagingspercentage van het vwo-examen Economie 12 is gemiddeld26%.
Kandidaten voor economie carrière 1
In 2009 legden 7.605 studenten het examen Economie niveau 1 af.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont het aantal aanmeldingen voor Economie 1 per type middelbare school tussen 2001 en 2009. Alleen gegevens over 2020 ontbreken. 2020. Centrale eindexamens afgelast vanwege coronapandemie.

Economie 1, gemiddeld aantal aanmeldingen per studiesoort:

 • Het jaargemiddelde16.870Examen Economie HAVO 1.
 • Het jaargemiddelde6.765VWO economie examen voor leerlingen 1.
Economie 1: Gemiddelde jaarcijfers
In 2009 was de gemiddelde score op het examen Economie 1 een 6,30.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde scores voor Economie 1 per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economie 1, examenjaargemiddelden naar onderwijssoort:

 • De langjarige gemiddelde score van de HAVO-leerling op het examen Economie 1 is6,24.
 • Het langjarig gemiddelde cijfer van vwo-leerlingen op het examen Economie 1 is6,22.

aankondigen:

(Video) Easter 2023 Economics Exam Revision | Externalities and Market Failure

N semester economie 1 jaar
De gemiddelde periode N voor economie 1 in 2009 was 1,30.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de N termen die economie 1 per jaar gebruikt. N artikelen uit de periode 2001 tot 2009 worden getoond.

Economie 1, gemiddelde cijfers van N semesters voor de examenperiode 2001-2009, per vak:

 • Gemiddelde score van N termen op het examen HAVO Economie 11,39.
 • Gemiddelde van N termen voor het VWO Economie 1 examen1,23.
Economie 1: Percentage storingen per jaar
Het faalpercentage in economie 1 in 2009 was 27%.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde scores voor Economie 1 per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Economie 1, examenjaargemiddelden naar onderwijssoort:

 • Het slagingspercentage voor het examen HAVO Economie 1 is gemiddeld25%.
 • Het slagingspercentage voor het examen VWO Economie 1 is gemiddeld29%.
Examenkandidaten Bedrijfseconomie
In 2022 deden 25.728 studenten het examen Bedrijfseconomie.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

De bovenstaande grafiek toont de bedrijfseconomische inschrijving per middelbare schooltype voor de periode 2021-2022. Alleen de gegevens voor 2020 ontbreken.. 2020. Centrale eindexamens afgelast vanwege de coronapandemie.

Bedrijfseconomie, gemiddeld aantal aanmeldingen naar onderwijssoort:

 • Het jaargemiddelde15.381HAVO student examen bedrijfseconomie.
 • Het jaargemiddelde10.952VWO student examen bedrijfseconomie.
Bedrijfseconomie: gemiddelde jaarcijfers
Het gemiddelde cijfer voor de toets Bedrijfseconomie 2022 was 5,95.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde cijfers van Bedrijfseconomie per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Bedrijfseconomie, gegevens over het jaargemiddelde van examens naar opleidingstype:

 • Het langjarig gemiddelde van de toetsscores bedrijfseconomie van havo-leerlingen is5,90.
 • Het langjarig gemiddelde van de toetsscores bedrijfseconomie van vwo-leerlingen is6,25.

aankondigen:

N Bedrijfseconomie Jaar
De gemiddelde N-term in de bedrijfseconomie in 2022 is 1,75.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek laat zien welke N elementen elk jaar in de bedrijfseconomie worden gebruikt. Voor de periode 2021-2022 worden N voorwaarden voorgesteld.

Bedrijfseconomie, gemiddelde van N semesters examenperiode 2021-2022:

 • Gemiddelde van N termen op het HAVO examen Bedrijfseconomie1,55.
 • Gemiddelde score van N termen op het VWO-examen Bedrijfseconomie1,45.
Bedrijfseconomie: percentage mislukkingen per jaar
Het faalpercentage bedrijfseconomie in 2022 is 33%.

Even geduld terwijl uw apparaat de afbeelding van Allenumer.nl laadt.

Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde cijfers van Bedrijfseconomie per examenjaar. Selecteer een onderwijssoort met behulp van de filters boven het schema.

Bedrijfseconomie, gegevens over het jaargemiddelde van examens naar opleidingstype:

 • Het slagingspercentage van het havo-examen Bedrijfseconomie is gemiddeld32%.
 • Het slagingspercentage van het VWO-examen Bedrijfseconomie is gemiddeld24%.
Definities en gebruikte bronnen
Interpretatie:
N elementen
N-term is de variabele die wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van het examen te compenseren voor alle vakken van het eindexamen. N-term is een afkorting voor 'normatieve term'. Bij de voorbereiding op het eindexamen wordt getracht een examen neer te zetten dat qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Om te voorkomen dat studenten worden benadeeld door moeilijke tentamens of oneerlijk worden bevoordeeld door makkelijke tentamens, wordt de N-term gehanteerd.
De term n is een getal tussen 0,0 en 2,0 (meestal afgerond op één decimaal), genormaliseerd naar 1,0. Voor moeilijkere examens kunnen langere N-termijnen worden toegewezen, waardoor de verdiende punten iets toenemen. Om de inspectie te vergemakkelijken, kunt u een lagere N-term specificeren, zoals 0,8 of 0,9. Dit verlaagt de score van de student iets.
Gebruikte dataset:

De gebruikte gegevens zijn van Stichting Cito. Zij voeren namens HVTE jaarlijks een beoordeling uit van behaalde examens. De analyse wordt weergegeven in een examenrapport met daarin de behaalde resultaten op vmbo, havo en vwo. De gegevens die op deze website worden gebruikt, zijn afkomstig van Stichting Cito alsinformatie openenpublicatie.

CvTE staat voor Raad voor Toetsen en Examens. Het is een onafhankelijk bureau in Nederland dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, vaststelling en kwaliteitscontrole van de kernexamens voor het voortgezet onderwijs.

aankondigen:

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 10/27/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.